Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 26

Nguyệt Hoa và Bạch Ngọc Đường cứu thoát Bao Tam Công tử đưa đến Đông Kinh. Bàng Thái Sư tìm cách giết hại Bao Tam Công tử giả, Từ Khánh và Bao Hưng để bịt đầu mối. Huynh đệ Ngũ Thử tìm cách cứu Từ Khánh trên pháp trường.