Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 29

Bàng Dục phát hiện bị mất mật thư nên vô cùng lo lắng,quyết định hỏa thiêu hoa viên hoàng thân để chạy trốn. Ngũ Thử đến Bàng phủ gây loạn giúp Nguyệt Hoa và Á Lan cứu thoát các chị em trong Bách Hoa Lầu. Bạch Ngọc Đường bí mật theo dõi bắt sống Bàng Dục. Tái Hoa bị Bàng Dục trói bắt mang theo làm con tin.