Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 30

Tái Hoa được sự gíúp đỡ của Bàng Vượng trốn thoát. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chạy theo truy đuổi bắt sống Bàng Dục. Bao Đại Nhân giúp bá tính Trần Châu xét xử Bàng Dục. Bàng Thái Sư nhờ Bàng phi đi xin hoàng thượng thánh chỉ cứu Bàng Dục. Trên đường đưa thánh chỉ, Tôn Vinh trong lúc ngủ bị Bạch Ngọc Đường đưa đến Xuân Hương viện rồi bị bà chủ lầu đưa đến quan chi huyện xét xử.