Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 31

Tôn Vinh đánh mất thánh chỉ nên cả Bàng Dục và Tôn Vinh đều bị xử trảm. Triển Chiêu tiếp tục nằm vùng trong Bàng Phủ để điều tra. Hoàng thượng chỉ thị Bao Đại Nhân phải lo số tiền cứu trợ cho người dân Trần Châu. Huynh đệ Ngũ Thử đồng ý quyên góp số vàng cướp được từ Bàng Dục cho dân chúng.