Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 33

Bao Đại Nhân xin Hoàng Thượng tha tội cho Bạch Ngọc Đường. Hoàng thượng tính dùng rượu độc giết chết Ngũ Thử. Sứ giả từ chỗ Triệu Giác Vương đến thông báo về tình hình ngoài biên giới và gợi ý hoàng đế dùng Ngũ Thử để chống lại Triệu Giác Vương. Tái Hoa báo án về việc Triển Chiêu giết hại cha mẹ, Bao Đại Nhân cho dán cáo thị truy bắt Triển Chiêu. Nguyệt Hoa tìm gặp Triển Chiêu để nói chuyện cho rõ những uẩn khúc của cô.