Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 34

Nguyệt Hoa vào cung biểu diễn võ thuật cho Thái Hậu và Hoàng Thượng ngự lãm. Do ngưỡng mộ vẻ đẹp cũng như võ thuật của Nguyệt Hoa, nên Hoàng thượng muốn triệu cô vào cung. Bàng Thái phi sau khi biết tin trên thì vô cùng lo lắng. Nguyệt Hoa bỏ trốn để không phải nhập cung khiến cho Hoàng Thượng trút giận lên Bao Đại Nhân. Triển Chiêu tìm cách đầu quân cho Triệu Giác Vương.