Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 35

Triển Chiêu phối hợp với Tịnh Đạo sư phụ thực hiện kế hoạch bí mật cho Triệu Giác Vương. Á Lan và Bạch Ngọc Đường đến Vân Thúy Quán bị Tịnh Đạo bắt nhốt. Nguyệt Hoa tình cờ đi ngang qua cứu giúp Bạch Ngọc Đường và Á Lan trốn thoát. Triển Chiêu đột nhập vào cung lấy trộm mũ áo cân đai của Hoàng thượng và để lại ám khí. Bạch Ngọc Đường sau khi được cứu thoát đã cùng huynh đệ Ngũ Thử đến Vân Thúy Quán tìm Á Lan.

Tiin.vn trên Facebook