Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 38

Triệu Giác Vương cử Triển Chiêu mang mũ áo cân đai của Hoàng đế đưa cho Đông Phương Minh bảo quản. Bạch Ngọc Đường và Tưởng Bình đi truy bắt Bạch Hồ Điệp. Do chủ quan khinh địch nên Bạch Ngọc Đường bị Yến Phi làm cho bị thương. Nguyệt Hoa giả danh Triển Chiêu kịp thời ra tay cứu giúp Bạch Ngọc Đường đánh bại Yến Phi. Bạch Hồ Điệp chạy trốn đến Liễu Gia Trang nhờ sự giúp đỡ của Liễu Vượng.