Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 39

Nguyệt Hoa bị trúng kế của Yến Phi nên bị bắt giữ và nhốt trong thủy lao. Yến Phi tranh thủ đi tấn công Bạch Ngọc Đường và Tưởng Bình. Bạch Ngọc Đường trong lúc đánh nhau với Yến Phi bị trúng độc. Vợ chồng tam thử Từ khánh đến hỗ trợ cho hai huynh đệ . Tưởng Bình đi cứu Nguyệt Hoa dưới thủy lao. Á Lan và Tái Hoa mang thuốc giải độc đến cho Bạch Ngọc Đường.