Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 40

Tam Thử Từ Khánh một mình đến Liễu Gia Trang tìm Bạch Hồ Điệp bị nhóm đạo tặc vây bắt và nhốt dưới thủy lao cùng Nguyệt Hoa. Vợ chồng Hàn Trương cùng Tưởng Bình, Thu Quỳ đột nhập xông vào Liễu Gia Trang cứu Nguyệt Hoa. Thu Quỳ tự ý xông vào bị bắt nhốt cùng Từ Khánh.