Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Ngũ thử đại náo đông kinh - Tập 42

Bao Đại Nhân thăng đường xét xử Yến Phi và Bàng Thái Sư. Yến Phi nhận tội nhưng Bàng Thái Sư một mực phủ nhận mọi tội trạng. Hoàng Thượng ban chỉ không dùng hình ép cung Bàng Thái Sư. Triển Chiêu đột nhập vào ngục lao cứu Yến Phi đem đến chỗ Triệu Giác Vương. Hoàng thượng cử Bạch Ngọc Đường đến chỗ Triệu Giác Vương để bắt Triển Chiêu và Yến Phi. Triển Chiêu từ biệt Nguyệt Hoa.