Nóng

Nói là làm, Hương Giang cùng công an tới nhà antifan để giải quyết

Quả thật, Hương Giang đúng chuẩn nói là làm!