Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Obama khóc cảm ơn vợ trong bài phát biểu chia tay

Trong bài phát biểu chia tay. Tổng thống Obama đã rơi nước mắt khi cảm ơn vợ con.

Xã hội