Tiin.vn trên Facebook

Pha cứu hộ bằng trực thăng 'sai trái' chưa từng thấy

Rất may nạn nhân vẫn bình an vô sự và không bị ảnh hưởng bởi cú xoay này.

Quickview