Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Sao nhập ngũ mùa 5: Xuất hiện tiểu đoàn trưởng cứng như thép

Hoàng Tôn, Gin Tuấn Kiệt, Bảo Kun đều tỏ vẻ căng thẳng khi đối mặt với anh tiểu đoàn trưởng này.

Quickview