Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Thanh Hóa họp khẩn trong đêm khi có ca nhiễm Coivd-19

UBND tỉnh Thanh Hoá đã họp khẩn trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tới 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh để ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng khi Thanh Hoá bắt đầu xuất hiện ca mắc mới. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp