Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thầy giáo chế bài hát có tên 41 học sinh mình chủ nhiệm

Từ lời hứa với học trò, thầy giáo trẻ Phú Đức đã chế bài hát Điều thầy biết với đầy đủ tên học sinh lớp mình chủ nhiệm.

Đời sống