Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thị trấn người dân đi máy bay riêng để ăn sáng

Thị trấn Spruce Creek nổi tiếng khắp nước Mỹ khi mỗi nhà tại đây đều sở hữu máy bay riêng.

Xã hội