Tiin.vn trên Facebook

Thực phẩm được cung cấp trong khu cách ly COVID-19 thế nào?

Theo lãnh đạo TP Phan Thiết, kinh phí hỗ trợ cho người nằm trong khu vực cách ly là 50 ngàn đồng/người/ngày. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP hỗ trợ 30 ngàn đồng/người/ngày, ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.