Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Trải nghiệm 4G tại điểm cực tây A Pa Chải

Trải nghiệm 4G thực tế tại A Pa Chải, tốc độ mạng kết nối luôn được đảm bảo ngay trong khu vực này. Ở trên điểm mốc 0, tốc độ download từ 25 Mbps tới 70 Mbps, tốc độ upload từ 16 Mbps đến 30 Mbps.

Xã hội