Trailer Tử chiến trường thành

Phim của Lưu Đức Hoa, Bành Vu Yến có kinh phí hơn 3.000 tỷ nhưng bị cho là 'đầu voi đuôi chuột'.

Tiin.vn trên Facebook