Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Trăm người xin lửa 'lấy đỏ' đầu năm

Lấy áo trùm đầu, dùng tay che mặt để chống lại cái nóng của đống lửa giữa sân đình, người dân nhanh chóng mang lửa về nhà mong một năm tốt lành sẽ đến.

Xã hội