Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Video: Người dân TP.HCM nói về chỉ thị cách ly xã hội

Chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội được người dân TP.HCM đồng tình và chấp hành nghiêm chỉnh.