Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Một đám khói khổng lồ cùng tro bụi bao trùm một phạm vi rộng lớn của thành phố. Nhiều người dân Paris chứng kiến trong nỗi kinh hoàng không thốt nên lời.

Quickview