Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Clip: Thành viên TFBoys phì phèo hút thuốc bên Giả Nãi Lượng

Đoạn clip đã phá hủy mọi hình ảnh trong sáng mà Vương Nguyên xây dựng trước đó.

Quickview