Tiin.vn trên Facebook

Trấn Thành 'quẩy' quá sung đến nỗi rách cả đũng quần

Không ai như Trấn Thành, mang tính 'lầy lội' từ ngoài đời vô tận trong phim.

Quickview