Con người có thể bay như Iron man

Gravity Industries, một công ty startup tại anh đang thực hiện dự án thương mại hóa thiết bị bay cá nhân. Nếu thành công, có thể nó sẽ là một phương tiện mới.

Xã hội

Tiin.vn trên Facebook