Nóng

Công viên chính thức trở thành khu vực cấm ở Đà Nẵng

Người dân sẽ phải hạn chế đến công viên và tuyệt đối không được tổ chức các hoạt động tại đây.