Khiếu nại con trai, con dâu vì không sinh cháu

Bạn đọc Nguyễn Thị Một (TP HCM) hỏi: Tôi chỉ có một con trai, tôi cưới vợ cho con đã lâu nhưng vợ chồng con không sinh cháu để nối dõi tông đường. Tôi có thể khiếu nại ở đâu để buộc con sinh cháu?

21/05/2022 06:56

- Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền của cha mẹ như sau: Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ;… không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Điều 70, 80 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của con, quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng như sau:

Quyền và nghĩa vụ của con: Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Có bổn phận hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú… theo nguyện vọng và khả năng. Khi sống cùng cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình.

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng: Con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì các bên có các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau.

Căn cứ quy định trên, việc có cháu nối dõi tông đường không là quyền của cha mẹ và việc sinh cháu cho ông bà không là nghĩa vụ của con cái. Vì vậy, bà không thể khiếu nại con trai và con dâu.

Theo Trường Hoàng ghi/Nld.com.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều