Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học

Câu nói nào có thể khiến bố của em không ngại mưa gió, lập tức xuất hiện?

06/06/2021 07:18

Học sinh tiểu học có muôn hình vạn trạng cách đặt câu vô cùng sáng tạo, ngặt nỗi giáo viên thường phải gạch bài hoặc không cho điểm chỉ bởi cách đặt câu của các em 'sai quá sai'. Sau đây là một số bài kiểm tra đặt câu do học sinh tiểu học làm, ngay cả giáo viên khi chấm bài cũng phải hạn hán lời.

Đặt câu với cấu trúc: Càng... Càng...

Ví dụ minh họa trong bài: Bí ngô càng già, vỏ càng vàng.

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 0

Học sinh viết: Mẹ em càng già càng ăn diện.

Đặt câu với cấu trúc: Thật là/quả là/đúng là...

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 1

Học sinh viết:  Bố xấu xí đúng là giống đầu lợn.

 Đề bài khẩu ngữ giao tiếp:

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 2

1. Câu nói nào có thể khiến bố của em không ngại mưa gió, lập tức xuất hiện?

Học sinh viết: Đi uống rượu không? Ở đây đều là gái đẹp nè.

2. Câu nói nào có thể khiến mẹ của em không ngại mưa gió, lập tức xuất hiện?

Học sinh viết: Chồng của cô đang uống rượu, ở đây đều là gái đẹp nè.

Đặt câu với cấu trúc: Không những/không chỉ …. còn ….

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 3

Học sinh viết: Bố không những thích chơi điện thoại, còn thích ngắm gái đẹp.

Đặt câu với cấu trúc: Vừa... Vừa....

Học sinh viết: Bố vừa lái xe vừa ngắm gái đẹp.

Đặt câu với cấu trúc: Không những... mà còn...

Học sinh viết: Bố không những chơi game mà còn chơi game.

Đặt câu với cấu trúc: Hoặc... Hoặc...

Học sinh viết: Bố hoặc ngắm gái đẹp hoặc chơi game.

Đặt câu với cấu trúc: Vừa... Vừa...

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 4

Học sinh viết: Mẹ vừa đánh em, vừa đánh bố.

Đặt câu với cấu trúc: Nếu... Thì... 

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 5

Học sinh viết: Nếu em là con trai của tỷ phú, mỗi ngày giáo viên sẽ nịnh bợ.

Sau khi đọc câu trả lời của học sinh này, ngay bên dưới là lời phê của giáo viên: Ngày mai gọi phụ huynh đến gặp tôi.

Đặt câu với cấu trúc: Giống như...

Ví dụ minh họa trong bài: Chim bói cá giống như một mũi tên lao vút.

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 6

Học sinh viết: Em giống như con cún.

Đặt câu với cấu trúc: Giống như...

Ví dụ minh họa trong bài: Anh ấy có giọng ca hay như chim hoàng anh.

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 7

Học sinh viết: Em ăn nhanh giống như con cún.

Đặt câu với cấu trúc: Có... Có

Ví dụ minh họa trong bài: Nho sau khi thu hái, có chuyến sẽ chuyển đến thành phố, có chuyến sẽ chuyển vào phòng mát rồi sấy khô.

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 8

Học sinh viết: Nhà em có tiền có xe.

Đề bài viết đáp án theo câu hỏi.

Ví dụ minh họa trong bài: 

Câu hỏi: Ếch xanh tại sao không đến tham gia?

Câu trả lời: Nó đang ngủ trong hang rồi!

Cười té ghế với bài kiểm tra đặt câu của học sinh tiểu học 9

1. Tiểu Minh tại sao không đi học?

Học sinh viết: Bạn ấy không muốn làm bài kiểm tra hôm nay.

2. Chim én tại sao bay về phương nam?

Học sinh viết: Bởi vì phương nam không có bài kiểm tra.

Theo Tú Uyên/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều