Tăng tuổi nghỉ hưu chính thức của giáo viên từ năm 2021

Theo Nghị định 135/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của giáo viên sẽ tăng dần theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và tăng 4 tháng đối với nữ.

26/11/2020 13:52

Theo đó, trong điều kiện lao động bình thường:

Đối với lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Đối với lao động nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên được thực hiện từ ngày 1/1/2021.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của giáo viên được thực hiện từ ngày 1/1/2021.

Dự kiến sẽ có khoảng 1.810 ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu trước 5 năm và trong đó không có đối tượng giáo viên phổ thông. Chỉ có một số bộ phận giáo viên, điển hình như những giáo viên dạy thể dục, thể thao tại các khoa, trường thể dục thể thao chuyên sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Giáo viên có thể về hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Lao động có độ tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu, nam đủ 55 tuổi, 3 tháng và nữ đủ 50 tuổi 4 tháng, suy giảm khả năng lao động tối thiểu 61%.

Độ tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, nam đủ 50 tuổi, 3 tháng và nữ đủ 45 tuổi 4 tháng, suy giảm khả năng lao động tối thiểu 81%.

Như vậy, điều kiện về độ tuổi đối với trường hợp lao động nghỉ hưu trước tuổi sẽ tăng thêm so với năm 2020.

Một số giáo viên có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu trong các trường hợp đặc thù.

Một số giáo viên có thể được nghỉ hưu trước tuổi nếu trong các trường hợp đặc thù.

Đồng thời, tại Nghị quyết 27-NQ/TW, sắp tới sẽ sửa đổi các quy định để người lao động tham gia BHXH lâu dài hơn, tăng tỷ lệ giảm trừ tiền lương với những người nghỉ hưu sớm. Mặt khác, để giảm tỷ lệ hưởng BHXH một lần, các quy định sẽ sửa đổi theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí.

Như vậy, từ 2021 trở đi, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi sẽ bất lợi hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Đặc biệt là tác động của việc tăng độ tuổi nghỉ hưu và kế tiếp là tăng tỷ lệ giảm trừ lương hưu nếu nghỉ hưu trước tuổi.

Theo N.L/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều