TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất

Năm học 2021-2022, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường công lập duy nhất tại thành phố được tổ chức kỳ khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6.

22/04/2021 10:53

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 0

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là trường công lập duy nhất tại thành phố được tổ chức kỳ khảo sát năng lực. Các trường trung học cơ sở còn lại đều tuyển sinh lớp 6 qua hình thức xét tuyển.

Đối tượng dự tuyển vào lớp 6 của trường này là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 của môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên. Những năm gần đây, tỷ lệ chọi vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa luôn ở mức cao, 1 'chọi' 8.

Sau đây là đề thi và đáp án khảo sát năng lực tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ba năm gần nhất. Học sinh có nguyện vọng vào trường tham khảo ngay để có kế hoạch ôn tập hiệu quả.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐỀ THI:

Đề phần trắc nghiệm:

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 2

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 3

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 4

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 5

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 6

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 7

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 8

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 9

Đề phần tự luận:

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 10

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 11

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 12

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 13

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 14

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 15

ĐÁP ÁN:

Đáp án tự luận:

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 16

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 17

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 18

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 19

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 20

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 21

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 22

NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐỀ THI:

Đề thi trắc nghiệm:

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 23

Đề thi tự luận

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 24

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 25

ĐÁP ÁN:

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 26

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 27

TP. HCM: Tổng hợp đề thi, đáp án khảo sát đầu vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa 3 năm gần nhất 28

NĂM HỌC 2018 - 2019

ĐỀ THI:

Đề phần trắc nghiệm:

Đề phần tự luận:

ĐÁP ÁN:

Trắc nghiệm:

Tự luận:

Theo Hiểu Đan/Toquoc.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều