CHÍNH THỨC: Từ 12h ngày 6/8, Đà Nẵng áp dụng mẫu giấy đi đường mới

Đà Nẵng vừa ban hành quy định mới về việc cấp, xác nhận giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

04/08/2021 19:58

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành CV số 4912/UBND-KGVX về việc triển khai mẫu giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đây là mẫu mới, thay cho mấu giấy đi đường được ban hành vào ngày 31/7 trước đó.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện cấp, xác nhận Giấy đi đường mới, chính thức áp dụng từ 12h ngày 6/8/2021.

Giấy đi đường phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực. Từ 12h ngày 6/8, trừ người làm ở cơ quan nhà nước, KCN, người lao động ở Đà Nẵng muốn ra đường phải có giấy đi đường do Phường, xã cấp.

Mẫu giấy đi đường mới sẽ được áp dụng vào ngày 6/8 tới đây

Mẫu giấy đi đường mới sẽ được áp dụng vào ngày 6/8 tới đây

Thẩm quyền xác nhận Giấy đi đường được quy định như sau:

Thủ trưởng cơ quan, công sở nhà nước cấp và xác nhận Giấy đi đường đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan của mình.

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp xác nhận Giấy đi đường đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

UBND phường, xã xác nhận Giấy đi đường của các trường hợp còn lại được phép ra ngoài theo quy định của Chỉ thị 05/CT-UBND.

UBND TP. Đà Nẵng cũng có hướng dẫn trình tự thực hiện cấp và xác nhận Giấy đi đường, đáng lưu ý là trường hợp lao động thuộc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động.

Cụ thể, đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động theo khoản 3 Chỉ thị 05/CT-UBND (sau đây gọi chung là cơ sở): 

- Các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động theo khoản 3 Chỉ thị 05/CT-UBND kiểm tra, rà soát, và cung cấp danh sách cho UBND các phường, xã nơi có hoạt động kinh doanh dich vụ.

- Các cơ sở có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án hoạt động phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ.

- UBND các phường, xã căn cứ danh sách do các sở, ngành cung cấp và hồ sơ của cơ sở để kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho các cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với hộ kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động theo khoản 3 Chỉ thị số 05/CT-UBND: Chủ các hộ kinh doanh gửi danh sách người làm việc thường xuyên về UBND phường, xã để được kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường.

CHÍNH THỨC: Từ 12h ngày 6/8, Đà Nẵng áp dụng mẫu giấy đi đường mới 1

Người lao động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động phải gửi danh sách người làm việc thường xuyên về UBND phường, xã để được kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường.

Người lao động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động phải gửi danh sách người làm việc thường xuyên về UBND phường, xã để được kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường.

Đối với các chợ:

- Ban quản lý chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan thường xuyên, trực tiếp đến hoạt động trong chợ theo phương án giãn, giảm quầy hàng theo quy định; có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã.

- UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do các Ban quản lý chợ cung cấp, kiểm tra, xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho Ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương sử dụng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong thời gian tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị số 05/CT-UBND: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; in, ký, đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi về UBND phường, xã để được kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho đơn vị.

 Đối với các trường hợp cấp thiết khác, giao UBND phường, xã chủ động kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường theo quy định.

Đối với các trường hợp cấp thiết phải ra/vào thành phố do Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Theo Duy Tài/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều