#31: 14 năm đâu dễ phai mờ

Bao kỷ niệm cứ ùa về qua từng trang giấy, nhắc thuở vô tư bên bạn, bên thầy.

15/05/2019 23:26

Xem tất cả bài dự thi TẠI ĐÂY

Đây là cuốn lưu bút từ năm 2005 khi mình chia tay lớp 12 A1 Trường THPT Hoàng Quốc Việt – TP Bắc Ninh. Bao kỷ niệm cứ ùa về qua từng trang giấy, nhắc thuở vô tư bên bạn, bên thầy. Giờ mỗi người một nơi, nhớ lắm thời áo trắng đầy hoa mộng!

Tuổi học trò lắm mơ nhiều mộng

Trang giấy hồng lưu lại ước mơ

14 năm đâu dễ phai mờ

Dòng lưu bút ấp ôm bao kỷ niệm...

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 0

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 1

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 2

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 3

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 4

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 5

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 6

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 7

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 8

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 9

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 10

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 11

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 12

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 13

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 14

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 15

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 16

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 17

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 18

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 19

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 20

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 21

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 22

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 23

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 24

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 25

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 26

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 27

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 28

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 29

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 30

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 31

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 32

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 33

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 34

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 35

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 36

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 37

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 38

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 39

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 40

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 41

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 42

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 43

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 44

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 45

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 46

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 47

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 48

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 49

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 50

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 51

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 52

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 53

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 54

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 55

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 56

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 57

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 58

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 59

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 60

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 61

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 62

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 63

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 64

#31: 14 năm đâu dễ phai mờ 65

Theo Hải Ninh/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục