Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất

Không chỉ có đáp án để các bạn học sinh có thể tham khảo, mà lời khuyên của các chuyên gia sẽ giúp bạn có định hướng tốt hơn trong học tập.

02/04/2021 15:25

1. MÔN TOÁN:

>> Đề thi minh họa môn Toán TẠI ĐÂY

>> Đáp án:

Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 0

2. MÔN NGỮ VĂN

>> Đề thi minh họa môn Ngữ Văn TẠI ĐÂY

>> Đáp án:

Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 1Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 2
Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 3
Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 4
Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 5
Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 6
Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 7

3. TỔ HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

>> Đề thi minh họa các môn của tổ hợp này TẠI ĐÂY

>> Đáp án:

Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 8Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 9
Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 10
 

4. TỔ HỢP MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

>> Đề thi minh họa môn các môn của tổ hợp này TẠI ĐÂY

>> Đáp án:


Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 11

Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 12

5. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

>> Đáp án:

Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 13

6. MÔN TIẾNG ANH

Đáp án đề thi minh họa tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 và gợi ý ôn tập để có kết quả cao nhất 14

Nguồn: Tuyển sinh 247

Theo Hà My/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều