Hướng dẫn khử khuẩn tại gia đình chống dịch COVID-19

04/04/2020 12:46

Để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã sản xuất video hướng dẫn người dân cách vệ sinh khử khuẩn nơi sống.

Theo HOÀNG LAN (NGUỒN: BỘ Y TẾ)/Plo.vn