Trường quay Tiin: Tóc Tiên - Nghĩ thoáng, mặc hở, cổ hủ trong tình yêu!

Cô nàng cũng đưa ra những quan điểm của mình về cái đẹp và sự tự tin của người phụ nữ.