TQT: Trúc Diễm kể chuyện nghề, ‘tám’ chuyện yêu, bàn chuyện Kenny Sang nổi tiếng

Trúc Diễm đã có chia sẻ rất thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến showbiz và cuộc sống cá nhân.