Đối với việc xây nhà, cổ nhân Trung Quốc có câu: "Trước nhà không có ao, sau nhà không cửa sổ". Câu nói này nghĩa là gì? Nếu người xưa có ao trước nhà và mở cửa sổ sau nhà thì có ảnh hưởng gì xấu không? Câu nói này có còn hữu ích cho đến ngày nay không?

Đọc nhiều
newest
Mới nhất