Bình Dương:Tin chi nhầm hỗ trợ cho 23.000 trường hợp thiếu chính xác

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lê Minh Quốc Cường khẳng định thông tin về việc chi nhầm hơn 23.000 trường hợp với số tiền hàng trăm tỷ đồng là thông tin thiếu chính xác, gây hiểu lầm.

Đọc nhiều
Mới nhất