Nóng

Sư tử mẹ vừa vất vả săn được lợn bướu, chưa kịp thưởng thức đã bị con non cướp trắng trợn

Ngay sau khi sư tử mẹ săn được lợn bướu, sư tử đực trẻ tuổi lao ra chiếm lấy miếng mồi thành của riêng. Thế nhưng, sư tử mẹ vẫn chào đón và tha thứ, thậm chí còn dạy lại đàn con cách săn mồi.