Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chất lượng không khí Hà Nội cải thiện

Chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần qua có xu hướng tốt như tuần trước đó. Tất cả các ngày đều có chỉ số AQI ơ mức tốt và trung bình, không có ngày nào ở mức kém.