Nóng

Đeo một tá khẩu trang giữa lúc khan hiếm hàng hóa, tài xế Trung Quốc bị dân mạng phản ứng kịch liệt.

Đeo một tá khẩu trang giữa lúc khan hiếm hàng hóa, tài xế Trung Quốc bị dân mạng phản ứng kịch liệt.