Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Kiểm soát chặt dịch bệnh Covid-19

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng ngày 28/5/2020 tại Hà Nội.