4 vấn đề cần lưu ý trước khi tăng giá điện

EVN cần công khai minh bạch giá thành sản xuất điện trên 1kWh, lưu tâm đến các nhóm chi phí lớn như tiền lương, mua sắm vật tư thiết bị, tỷ giá ngoại tệ…

19/05/2024 17:47

google_Tiin.vn
Theo Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều