Báo cáo 'Dự án thi công trước khi có kết quả đấu thầu' được đóng dấu 'mật'

Kết quả kiểm tra 'Dự án thi công xong vẫn chưa có ... kết quả đấu thầu' được đóng dấu mật gửi UBKT Tỉnh ủy Gia Lai để xem xét, xử lý.

09/07/2024 16:59

google_Tiin.vn
Theo Hoàng Thanh/Người Lao Động (www.nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều