Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa sử dụng xe ô tô vượt định mức

Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa được xác định sử dụng 02 xe ô tô (biển kiểm soát: 36A-000.99, 36B-2628) phục vụ cho hoạt động thường xuyên tại Sở vượt định mức, tiêu chuẩn.

10/04/2024 12:10

google_Tiin.vn
Theo Thiên Tuấn/Tri thức & Cuộc sống
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều