#Covid-19 ở Việt Nam 2022

Thanh Hóa: Hàng loạt sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế, vật tư phòng chống dịch Covid-19

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận về hàng loạt các vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn và Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn trong việc tiếp nhận, mua sắm vật tư, sinh phẩm, các trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

16/01/2022 11:08

Sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra hàng loạt các vi phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn như: Chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân các thiết bị tiếp nhận từ nhà tài trợ; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ phòng chống dịch chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thu giá xét nghiệm test nhanh Covid-19 chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cụ thể, vào năm 2021, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn tiếp nhận 1.000 Test nhanh từ UBND huyện Nga Sơn; 2 máy thở xâm nhập từ tập đoàn Vingroup; 1 hệ thống xét nghiệm RT-PCR của tập đoàn Sun group và một số các trang thiết bị vật tư y tế, hóa chất từ Công ty CP thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa và Công ty CP khí công nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, 2 máy thở xâm nhập và 1 hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR chưa làm thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Về việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19, Bệnh viện đã mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, các loại công cụ, dụng cụ phòng chống dịch từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Đa khoa huyện huyện Nga Sơn thực hiện cơ bản đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn; tuy nhiên, chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, các trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn

Liên quan đến việc xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19, từ ngày 01/7 - 09/11/2021, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn thu các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm là chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Số tiền chênh lệch giữa tiền đã thu được từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh với chi phí mua test là hơn 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19 là hơn 3,1 tỷ đồng, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn đã nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Nga Sơn. Đến thời điểm kiểm tra, toàn bộ số tiền trên đơn vị chưa sử dụng.

Sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn

Về việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch, Trung tâm y tế huyện Nga Sơn thực hiện mua sắm 14 gói thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tổng số 9.250 kít với tổng số tiền 1.138.500.000 đồng; đã sử dụng 7.880/9.250 kít. Kết quả kiểm tra việc mua sắm cho thấy, Trung tâm y tế huyện Nga Sơn chưa thực hiện đầy đủ các bước trình tự, thủ tục theo hình thức chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể: Chưa gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu để thương thảo, chưa công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định.

Về việc xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định Covid-19, từ ngày 1/7 đến 9/11/2021, Trung tâm y tế huyện Nga Sơn thu các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm là chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; số tiền chênh lệch giữa tiền đã thu được từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh với chi phí mua kít là hơn 736 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu từ xét nghiệm chẩn đoán nhanh là hơn 1,7 tỷ đồng, Trung tâm y tế huyện Nga Sơn đã nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Nga Sơn. Đến thời điểm kiểm tra, toàn bộ số tiền trên đơn vị chưa sử dụng.

Trước hàng loạt sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn và Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan. Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn phải thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành; lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đối với những tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu theo quy định.

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ các sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn và Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Tùng Anh/Congly.com.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều