Cần cơ chế áp dụng đặc biệt với Luật Thủ đô (sửa đổi)

Luật Thủ đô là luật có tính chất khác biệt so với các quy định của pháp luật hiện hành, do đó cần được áp dụng cơ chế đặc biệt trong hệ thống pháp luật.

09/12/2023 20:19

google_Tiin.vn
Theo Mai Hữu/Hà Nội mới
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều