Đầu năm đi bói ra ma, cầu ra nợ

Tình trạng thương mại hóa, lợi dụng hình ảnh của nhiều vị 'thánh cô, thánh cậu' để đánh vào tâm lý một bộ phận người dân đã khiến nhiều hoạt động tâm linh, tín ngưỡng biến tướng thành mê tín dị đoan.

04/03/2024 08:14

google_Tiin.vn
Theo Kiều Oanh - Như Quỳnh – Đức Minh/Công an Đà Nẵng
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều