Giả khách mua rồi xịt hơi cay cướp tiệm vàng

Một đối tượng nam bịt mặt, vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi xịt hơi cay vào chủ tiệm để cướp hơn 2 lượng vàng.

18/04/2024 20:19

google_Tiin.vn
Theo Trần Tuấn/Công an Nhân dân
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều